© Per Rossen  

Bekendtgørelse af lov om ophavsret

Lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 20. juni 2008 med de ændringer,
der følger af § 5 i lov nr. 1404 af 27. december 2008, lov nr. 510 af 12. juni 2009 samt § 2 i lov nr. 1269 af 16. december 2009.

 

Brug af billeder, tekster mm. kan kun ske efter skriftlig aftale med @ Webmaster

 

Privat Billedalbum

Gamle billeder fra POHVK Kolding

Førstehjælpskonkurrence 2013

Politi Hjemmeværnskompagni Kolding - Foto album